Regulamin organizacji urodzin:

1.Wejście na salę urodzinową odbywa się o ustalonej godzinie (nie wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem urodzin).

2.Salki urodzinowe przeznaczone są dla Jubilata, jego gości oraz rodziców / opiekunów przybyłych na Urodziny.

3.Na Salę Urodzinową nie wnosimy własnej żywności oraz napojów z wyjątkiem Pakietu “Własna Kreatywność” oraz indywidualnych ustaleń z managerem.

4.Przyjęcie na Salce z poczęstunkiem trwa 1h 45 min., a na Sali Głównej 2h (po upływie 2 h pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z taryfikatorem tygodnia).

5.Za nieobecnych zadeklarowanych gości pobierana jest opłata w wysokości 50% ceny wybranego pakietu (jest to koszt przygotowanego posiłku). Ostateczną liczbę dzieci należy potwierdzić drogą elektroniczną (e-mail kontakt@hopsiup-klub.pl) lub poprzez wiadomość sms (pod numerem tel. 783-137-000) do 2 dni przed wyznaczonym terminem urodzin.

6.W trakcie zabawy urodzinowej należy przestrzegać REGULAMINU KLUBU HOP SIUP. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie.

7.Po zakończonych urodzinach następuje rozliczenie – klient ma możliwość dokonania opłaty na drodze karty płatniczej lub gotówki. W międzyczasie pozostała po przyjęciu żywność pakowana jest przez personel dla klienta.

8.Nie wskazane jest organizowanie  tzw. „cichej imprezy” na Sali Głównej (do tego celu stworzone zostały Salki Urodzinowe).

9.Nie pozwala się na organizowanie urodzin dla więcej niż jednego jubilata, jeżeli dzieci nie są rodzeństwem.