Regulamin organizacji urodzin:

 
1. Wejście na Sale Zabaw wszystkich zaproszonych gości jest możliwe nie wcześniej niż 15 min. przed rozpoczęciem imprezy na Salce Urodzinowej.
2. Salki Urodzinowe przeznaczone są dla Jubilata, jego gości oraz rodziców/opiekunów przybyłych na urodziny.
3. Na Salkę Urodzinową nie wnosimy własnej żywności oraz napojów z wyjątkiem Pakietu „KREATYWNY BĄBEL”.
4. Przyjęcie na Salce Urodzinowej z poczęstunkiem trwa 1,5 h niezależnie od wybranego czasu urodzin.
* wybierając czas 2h – pozostałe 30 min, bawimy się tylko na Sali Głównej.
5. Ostateczną liczbę gości należy podać 2 dni przed wyznaczonym terminem urodzin. W przypadku gdy liczba dzieci będzie mniejsza od deklarowanej, a sala zabaw o tym zdarzeniu nie będzie poinformowana, wynajmujący uiści opłatę w wysokości 100% za każde nieobecne dziecko.
6. W trakcie zabawy urodzinowej należy przestrzegać REGULAMINU KLUBU HOP SIUP (znajduje się na Sali Głównej). Odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie.
7. Po zakończonych urodzinach następuje rozliczenie – klient ma możliwość dokonania opłaty kartą płatniczą lub gotówką.
8. Zabrania się organizowania tzw., cichej imprezy” na Sali Głównej (do tego celu stworzone zostały Salki Urodzinowe).
9. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa i ozdoby znajdujące się w Salce Urodzinowej zabrania się używania rac na torcie, zimnych ogni oraz petard.
10. Przed wejściem na Salę Zabaw HOPSIUP obowiązuje zmiana skarpetek na świeże (dzieci oraz opiekunowie)
11. Zawierając niniejszą umowę oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Sali Zabaw HopSiup zamieszczony na stronie internetowej oraz znajdujący się na Sali Głównej.
12. Przyjmuję do wiadomości, że ze względów bezpieczeństwa Sala Główna jest monitorowana systemem kamer przemysłowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aa