31.12.2022r.-NIECZYNNE, 01.01.2023r.-NIECZYNNE I …