Rezerwacji dokonuje się w dwojaki sposób:

1) Osobiście w Sali Zabaw „Hopsiup”.
W takim przypadku klient ustala z personelem termin organizacji urodzin, podpisuje umowę oraz dokonuje wpłaty zadatku w kwocie 100,00 złotych.

2) Drogą elektroniczną.
W takim przypadku klient kontaktuje się telefonicznie z personelem, ustala termin organizacji urodzin, a w przeciągu czterech dni od daty wstępnej rezerwacji, dokonuje wpłaty zadatku w kwocie 100,00 złotych na konto:

 

BGŻ BNP Paribas 20 2030 0045 1110 0000 0289 2770

 

Ponadto prosimy również o przysłanie nam potwierdzenia dokonanego przelewu na e-mail: kontakt@hopsiup-klub.pl co umożliwi nam zawarcie końcowej i wiążącej już umowy.

Uwaga!
Umowę uznaje się  za więżącą tylko wtedy, kiedy widnieją na niej podpisy zarówno klienta jak i pracownika Sali Zabaw „Hopsiup”.