Przed przystąpieniem do zabawy prosimy o zapoznanie się z nim i o jego przestrzeganie:

 1. Osoby korzystające z Sali Głównej lub Salek Okolicznościowych, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym REGULAMINEM.
 2. Korzystanie z Klubu Hopsiup jest odpłatne.  Nasz Aktualny Cennik  jest dostępny zarówno na stronie internetowej, jak i w Sali Zabaw.
 3. Od dzieci do 12 miesiąca życia nie jest pobierana opłata (decyduje data urodzenia).
 4. Od dzieci od 1 roku życia do 16 lat, pobierana jest opłata według taryfikatora tygodnia.
 5. Wszyscy goście wchodzący na salę zabaw zobowiązani są zdjąć buty i przebywać w niej – w skarpetkach.
 6. Okrycia wierzchnie należy odnieść do szatni. Za przedmioty pozostawione zarówno w szatni jak i  na terenie całej Sali – personel i właściciel nie odpowiada.
 7. Personel „Hopsiupa” nie zajmuje się opieką nad dziećmi bawiącymi się na Sali. To Rodzice / Opiekunowie odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody wyrządzone podczas ich zabawy.
 8. W przypadku grup zorganizowanych to organizator odpowiada za zapewnienie takiej liczby opiekunów, by dzieci były bezpieczne.
 9. Na teren Sali Zabaw nie będą wpuszczane osoby, które nie będą potrafiły udowodnić, iż ich dziecko znajduje się już w Hopsiupie.
 10. Na terenie Sali Hopsiup obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • spożywania alkoholu lub środków odurzających
  • przebywania osób po spożyciu zakazanych substancji
  • wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych np. ostrych, szklanych oraz własnych zabawek
  • wnoszenia żywności i napojów
  • palenia tytoniu
  • wprowadzania zwierząt
 11. Dzieci wchodząc na Salę Zabaw  powinny zdjąć wszelką biżuterię oraz przedmioty mogące stwarzać zagrożenie (np. zegarki, paski z ostrymi sprzączkami, łańcuszki itp.), powinny też oddać Rodzicom / Opiekunom przedmioty wartościowe np. telefony komórkowe.
 12. Na terenie Sali zabrania się przepychanek, bójek, wyzwisk oraz innych oznak agresywnego zachowania lub przejawów dyskryminacji.
 13. Spożywanie przekąsek i napojów odbywać się może wyłącznie przy stolikach znajdujących się przy Barze lub na Salkach Urodzinowych – jeżeli zostały wcześniej zarezerwowane.
 14. Z zabawek, urządzeń, gier Goście zobowiązani są korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
 15. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone nie stosowaniem się do REGULAMINU lub podstawowych  zasad bezpieczeństwa.
 16. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub widocznych zachowań stwarzających zagrożenie prosimy niezwłocznie powiadomić personel Sali Zabaw.
 17. Właściciel lub personel Sali zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu do Sali w uzasadnionych przypadkach (np. gdy zachodzi podejrzenie o znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).
 18. Goście naruszający którykolwiek z punktów REGULAMINU, stwarzający zagrożenie dla siebie i innych osób przebywających na Sali i nie stosujący się do zaleceń personelu Hopsiupa zmuszeni będą do opuszczenia Sali. Koszt poniesionego biletu wstępu nie będzie w takich przypadkach zwracany.
 19. Na teren Sali Zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby z opatrunkiem gipsowym lub widoczną chorobą zakaźną.
 20. Właściciel oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali,  wynikające z przyczyn niezależnych np. brak dostawy energii elektrycznej.
 21. Podstawą do zgłoszenia szkody lub reklamacji jest pagon bądź faktura  stanowiąca dowód – za usługi Sali Zabaw. Wszystkie uwagi i roszczenia klienta są rozpatrywane tylko i wyłącznie – w dniu ich wystąpienia. Zgłoszone w innym terminie nie będą brane pod rozwagę.
 22. Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem REGULAMINU, Instrukcji lub Zaleceń Obsługi.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANEJ ZABAWY. ZAPRASZAMY SERDECZNIE.